Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bronisław Filipowicz

ur. w 1948 roku w m. Łapczyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Bronisław Filipowicz prowadził działalność opozycyjną w NSZZ ,,Solidarność”. Współorganizował jej struktury przy Białostockim Kombinacie Budowlanym. Po 13 grudnia 1981 r. kolportował wydawnictwa drugiego obiegu, m. in. „Biuletyn Informacyjny” NSZZ ,,Solidarność”, ,,Opinię Białostocką”, pisma Konfederacji Polski Niepodległej. Drukował ulotki, znaczki sygnowane przez NSZZ ,,S”. Uczestniczył w uroczystościach religijnych, a także manifestacjach rocznicowych i patriotycznych organizowanych przez pozostającą w podziemiu opozycję. Współpracował z ks. Stanisławem Suchowolcem – kapelanem białostockiej ,,S”, a także ze Stanisławem Marczukiem – przewodniczącym ZR NSZZ ,,S” Region Białystok oraz działaczami KPN: Stanisławą i Jerzym Korolkiewiczami. W swoim domu przechowywał sztandar NSZZ ,,S” Białostockiego Kombinatu Budowlanego. W działalność opozycyjną zaangażowany był do czerwca 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków