Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jadczak Eliza

Eliza Zofia Jadczak

ur. w 1947 roku w m. Radzimowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016
Biogram
Była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „Izokor-Instal” w Płocku. Jednocześnie wchodziła w skład zespołu redakcyjnego tygodnika „Solidarność Ziemi Płockiej”. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie zaangażowała się w działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarności”. Opracowywała, sporządzała i drukowała ulotki. Za co, na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi została tymczasowo aresztowana. W okresie od 8 maja do 13 sierpnia 1982 r. przebywała kolejno w Aresztach Śledczych w Łodzi i w Warszawie–Mokotowie oraz w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi. W dniu 12 sierpnia 1982 r. wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Łodzi została uniewinniona od zarzucanych jej czynów. Od września 1983 r. współkierowała Niezależną Grupą Samoobrony Społecznej w Płocku w ramach, której od grudnia 1983 r. wydawano biuletyn informacyjny „Wolny Strzelec”. W ramach represji za podjęcie tej działalności została ponownie aresztowana postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Płocku. W okresie od 17 kwietnia do 26 lipca 1984 r. przebywała w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN