Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bącler Wojciech

Wojciech Jerzy Bącler

ur. w 1947 roku w m. Odrzywół
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 414/2017
Biogram
Pan Wojciech Bącler od września 1980 r. należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i aktywnie działał w strukturach związkowych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Jako pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. 
Od stycznia 1982 r. do grudnia 1983 r. był członkiem nielegalnej struktury o nazwie Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, której przewodniczyła Pani Danuta Skorenko. 
W latach 1982-1983 zajmował się drukowaniem i kolportowaniem ulotek oraz prasy podziemnej: „Ku Wolnej Polsce”, „Powrót do życia”, „Transportowiec”, sygnowanych przez MKK „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Na potrzeby drukowania nielegalnych wydawnictw i rozdzielania ich do kolportażu udostępniał swoje mieszkanie, w którym odbywały się także spotkania opozycyjnego podziemia. W dniu 9 XII 1983 r. został zatrzymany jako podejrzany o kontynuowanie zawieszonej działalności związkowej, następnie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. W toku prokuratorskiego śledztwa usłyszał zarzuty sporządzania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw w okresie od stycznia 1982 r. do 9 XII 1983 r. oraz użyczenia własnego mieszkania na zorganizowanie w nim punktu przerzutowego wydrukowanych ulotek. Postępowanie karne wobec Pana Wojciecha Bąclera zostało umorzone w dniu 31 VII 1984 r. na podstawie ustawy o amnestii z dnia 21 VII 1984 r. Kilka dni wcześniej w dniu 24 VII 1984 r. opuścił Areszt Śledczy w Katowicach. 
Po wyjściu na wolność rozpoczął poszukiwania pracy, którą stracił w wyniku aresztowania. 
W maju 1985 r. wyjechał na stałe do Stanów Zjednoczonych, gdzie nadal mieszka. 
Jako aktywny działacz opozycji antykomunistycznej i działacza związkowy był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w latach 1983-1984.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej