Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Eugeniusz Wiesław Gierczak

ur. w 1940 roku w m. Maciejów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Eugeniusz Gierczak prowadził działalność opozycyjną w latach 80. Był aktywnym członkiem NSZZ ,,Solidarność’’, Tajnej Komisji Zakładowej, jak również kolporterem, działaczem strajkowym oraz członkiem Komitetu Strajkowego w sierpniu 1988 roku.
Po 13.12.1981 r. i delegalizacji NSZZ ,,Solidarność’’ zaangażował się w działalność podziemnej Tajnej Komisji Zakładowej,,S’’ w szczecińskim Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej. Zajmował się także agitacją wśród pracowników, przeprowadzał zbiórki pieniędzy na rzecz ,,S'' oraz kolportował materiały bezdebitowe na terenie zakładu pracy. W odpowiedzi na to, Służba Bezpieczeństwa objęła go kontrolą operacyjną w latach 1986-1989. Oprócz nawoływania do organizowania strajków, sam brał aktywny udział w strajkach w 1988 roku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN