Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Trojan

ur. w 1955 roku w m. Pszenno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Pan Tadeusz Trojan w latach 1982-1984 był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Dolnośląskich Zakładach Magnezytowych „Magnezyty” w Świdnicy. W miejscu pracy i na terenie miasta kolportował wówczas prasę podziemną, m.in. „Biuletyn Świdnicki” oraz „Wiadomości Ziemi Świdnickiej”, a także prowadził zbiórki pieniędzy na działalność „Solidarności”. W roku 1989 był jednym z założycieli Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Oddział w Świdnicy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów