Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Stanisław Stalewski

ur. w 1949 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Pan Jerzy Stalewski w latach 1980-1981 na terenie Zakładu Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "Chemar" w Kielcach pełnił funkcję członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” na Wydziale Elektro - Energetycznym w Dziale Głównego Mechanika. Zajmował się poligrafią – drukował  zdjęcia, kalendarze i pocztówki, które były  rozprowadzane wśród członków podziemnej „Solidarności”. Udzielał pomocy rodzinom internowanych. W miejscu pracy w ramach pomocy koleżeńskiej wspomagał innych pracowników poprzez dostarczanie produktów żywnościowych. W 1985r. został wybrany do prezydium Rady Pracowniczej na dwuletnią kadencję. W 1987r. ponownie wybrany na drugą kadencję do Rady Pracowniczej. W dniu 19 października 1987r. uczestniczył w odsłonięciu płyty pamiątkowej ku czci ks. Jerzego Popiełuszki w Kościele P.W. Św. Stanisława Kostki w Warszawie - uroczystości zorganizowanej przez „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego. Brał udział w manifestacjach na terenie kraju pod sztandarem „Solidarności Walczącej – Chemar Kielce”. W lutym 1989r. wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego i Tymczasowej Komisji Założycielskiej NSZZ "Solidarność" utworzonych na terenie ZUCHiAP „Chemar” w Kielcach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków