Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mazurek Mieczysław

Mieczysław Henryk Mazurek

ur. w 1948 roku w m. Kutno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2020
Biogram
Mieczysław Mazurek był członkiem NSZZ „Solidarność” w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, gdzie był zatrudniony jako adiunkt. Z powodu tej działalności o charakterze opozycyjnym w dn. 14 maja 1982 r. został internowany w Zakładzie Karnym w Łowiczu, a następnie (od dn. 02.08.1982 r.) przeniesiony do Zakładu Karnego w Kwidzynie, skąd został zwolniony w dn. 09 listopada 1982 r.    
W związku ze swoją działalnością o charakterze opozycyjnym Pan Mieczysław Mazurek był od 23.12.1982 r. do 16.01.1987 r. inwigilowany przez Wydział III-1 WUSW w Łodzi w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Doktor”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN