Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Maciąg  Adam
Adam Maciąg
ur. w 1950 roku w m. Brzeg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2015

Biogram

Pan Adam Maciąg rozpoczął działalność w NSZZ „Solidarność” we wrześniu 1980 r. Był współorganizatorem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Namysłowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w akcjach pomocy rodzinom represjonowanych, organizował kolportaż podziemnej prasy w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Namysłowie. W miejscu pracy kolportował m. in.: „Biuletyn Dolnośląski”, pismo „Hydralek”, „Z Dnia na Dzień”, „Nad Stobrawą”, „Solidarność Opolską” oraz „Solidarność Walcząca”. 
Na przełomie lat 1988/1989 był współorganizatorem Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Namysłowie, a w 1989 r. współorganizował tamtejszy Komitet Obywatelski „Solidarność” .

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności