Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojtczak Piotr

Piotr Tadeusz Wojtczak

ur. w 1961 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2016
Biogram
Piotr Wojtczak był w latach 1980-1981 działaczem Ruchu Młodej Polski oraz w okresie 1980-1990 Niezależnego Zrzeszenia Studentów (m.in. członek Komisji Wydziałowej NZS na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, od 1984 r. reprezentant NZS w Regionalnej Komisji Wykonawczej, w latach 1989–1990 - przewodniczący Zrzeszenia na UŁ i członek Komisji Krajowej). Uczestniczył w strajkach studenckich: styczeń-luty 1981 r. (członek Studenckiego Komitetu Strajkowego na Wydziale Prawa i Administracji), listopad-grudzień 1981 r. i 14-15 grudnia 1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych na UŁ. Był współredaktorem pism „Orzeł", „Jesteśmy” oraz podziemnej gazety Komitetu Uczelnianego NZS UŁ „Pro Patria”. Brał udział w demonstracjach, akcjach ulotkowych i organizowanej przez Kościół pomocy represjonowanym. W maju 1989 r. był współorganizatorem i przewodniczącym komitetu strajkowego podczas strajku studenckiego NZS w budynku Wydziału Filologicznego UŁ.
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • S. Pilarski, "Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach 1988-1990. Region łódzki", Warszawa-Łódź 2009
    • W. Maciejewski, "Piotr Wojtczak" [w] "Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989" t. 1, Warszawa 2010
    • L. Próchniak, "NSZZ »Solidarność« Region Ziemia Łódzka" [w] "NSZZ »Solidarność« 1980-1989 t. 4. Polska Zachodnia", red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
    • P. Wojtczak. "Porażka na granicy wolności. Zapomniany strajk studencki" [w] "Kronika Miasta Łodzi" nr 1/2009, Łódź 2009