Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wódz Kazimierz

Kazimierz Wódz

ur. w 1951 roku w m. Lipka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Łodzi, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego w Łódzkich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Skogar”, a następnie zasiadał w składzie Rady Pracowniczej. W związku z prowadzoną działalnością został internowany w dniu 16 stycznia 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. Obóz internowania opuścił 23 marca 1982 r. W ramach dalszych represji został powołany na trzymiesięczne przeszkolenie do Jednostki Wojskowej w Czerwonym Borze, gdzie przebywał od 10 listopada 1982 r. do 4 lutego 1983 r. Ćwiczenia rezerwistów w powyższej jednostce nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyły jedynie w walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miały również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN