Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Olendzki Walenty

Walenty Olendzki

ur. w 1950 roku w m. Olendzkie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 126/2016
Biogram
Walenty Olendzki był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Białymstoku oraz wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Zarządzie Regionu Białystok. Został delegatem na Walny Zjazd NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok w czerwcu 1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną. Aktywnie uczestniczył w drukowaniu „Biuletynu Informacyjnego” MKZ NSZZ „Solidarność” i brał udział w jego kolportażu. W październiku 1988 r. został członkiem Regionalnej Komisji Interwencji i Praworządności powołanej przez Regionalną Komisję Wykonawczą Regionu Białystok NSZZ „Solidarność”. Celem Komisji było udzielanie pomocy prawnej i materialnej wszystkim osobom represjonowanym za działalność niezależną, bez względu na przynależność organizacyjną. Był także członkiem Niezależnego Ruchu Społecznego im. Księdza Jerzego Popiełuszki. Ze względu na swą działalność był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Kietliński, Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności. NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980-2005, Białystok 2005.
    • K. Sychowicz, NSZZ „Solidarność” Region Białystok, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
    • B. Bujwicki, Mój rok 1980, Białystok 2013.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN