Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Guzowski Sylwester

Sylwester Guzowski

ur. w 1937 roku w m. Górtaty
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Sylwester Guzowski w 1981 r. był zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność” w Zakładach Radiowych „Eltra” w Bydgoszczy. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach związkowych.
Do 1989 r. zajmował się kolportażem ulotek i innych materiałów bezdebitowych. Ponadto organizował spotkania działaczy opozycyjnych oraz współpracował z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom w Bydgoszczy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków