Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Majerski

ur. w 1962 roku w m. Łącko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2017
Biogram
Stanisław Majerski od 1980 r. pracował w Zakładach Urządzeń Naftowych „Naftomet” w Krośnie oraz należał do NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego był współorganizatorem strajku w „Naftomecie” w dniach 13-14.12.1981 r. Następnie brał udział w akcjach ulotkowych oraz w malowaniu haseł i symboli antypaństwowych na murach. W związku z tą działalnością został zatrzymany 11.01.1982 r., a następnie 3.02.1982 r. skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na pięć i pół roku więzienia. W trakcie odbywania kary więzienia w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie wielokrotnie odmawiał przyjmowania posiłków oraz uczestniczył w zbiorowych protestach o charakterze politycznym. Po zmniejszeniu wymiaru kary został zwolniony warunkowo z więzienia w dn. 11.01.1983 r.
W 1984 r. wszedł w skład Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Podkarpacie zajmując się m.in. kolportażem biuletynu „Solidarność Podkarpacka” oraz ulotek. 31.03.1987 r. w Krośnie wziął udział w spotkaniu, podczas którego powołano Komisję Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” Podkarpacia. Podstawowym zadaniem komisji było reagowanie na akty bezprawia wobec osób zaangażowanych w opór społeczny, a także w przypadkach naruszania praw pracowniczych oraz organizowanie pomocy finansowej dla osób represjonowanych. Od 3.04.1989 r. działał również w Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Krośnie oraz w Komitecie Obywatelskim „Solidarność” w Krośnie.
W związku z prowadzoną działalnością był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB, a w jego domu w latach 1982-1986 przeprowadzano rewizje. Po skazaniu w 1982 r. został dyscyplinarnie zwolniony z pracy, a po wyjściu z więzienia przez ponad pół roku uniemożliwiano mu zatrudnienie w nowym miejscu pracy.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN