Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Potępa Bogusław

Bogusław Jan Potępa

ur. w 1946 roku w m. Suchodoły
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „S” na terenie Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku. Pełnił funkcję członka Komisji Zakładowej i jednocześnie był przewodniczącym Komisji na Wydziale P-9. Po wprowadzeniu stanu wojennego był jednym z głównych inspiratorów i organizatorów strajku okupacyjnego w FŁT. Jednocześnie sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego na Wydziale P-9. Z powodu aktywnego uczestnictwa w strajku w dniach 15-18.12.1981 r. został z dniem 08.01.1982 r. na podstawie decyzji nr 116 Komendanta Wojewódzkiego MO z 21.12.1981 r., internowany. W dniu 23.12.1981 r. został osadzony w Zakładzie karnym we Włodawie. W trakcie internowania  rozwiązano z nim umowę o pracę w FŁT. Po zwolnieniu z internowania 25.03.1982 r. nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Zwolniony z FŁT podjął pracę w Wojewódzkim Zrzeszeniu Handlu Prywatnego i Usług jako kierowca Taxi. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami z terenu Kraśnika i Regionu. Z tego powodu był inwigilowany, objęty kontrolą operacyjną i wzywany na rozmowy ostrzegawcze w lipcu 1983 roku i w maju 1985 roku, a w jego mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie. Formą represji wobec Bogusława Potępy było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w 1982 roku na okres 2 lat. Jako osoba internowana i represjonowana Pan Bogusław Potępa zdecydowany był na wyjazd emigracyjny z Polski, wraz z rodziną. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej