Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Figołuszka Krzysztof

Krzysztof Józef Figołuszka

ur. w 1952 roku w m. Siemianowice Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Krzysztof Figołuszka od września 1980 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Julian” w Piekarach Śląskich. Był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy, a  później członkiem Komisji Zakładowej. 
W dniach 1- 3 IX 1980 r. był współorganizatorem strajku na kopalni, pełniąc funkcję członka Komitetu Strajkowego. Po wprowadzeniu stanu wojennego został w dniu 14 grudnia 1981 r. przewodniczącym Komitetu Strajkowego. Po zakończeniu strajku został w dniu 19 XII 1981 r. zatrzymany i aresztowany. Przebywał w Areszcie Komendy Miejskiej MO w Piekarach Śląskich oraz w Areszcie Śledczym w Bytomiu. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z dn. 15 I 1982 r.  został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. W dn. 15 I 1982 r.  został zwolniony. 
W styczniu 1982 r. został zwolniony z pracy. W stanie wojennym nie przerwał działalności w zdelegalizowanych strukturach NSZZ „Solidarność”, którą kontynuował do czerwca 1989 r. Od maja 1982 r. prowadził kolportaż prasy opozycyjnej i ulotek na terenie Piekar Śląskich. Kilkakrotnie wzywany do Komendy Miejskiej MO w Siemianowicach Śl. na przesłuchania. Ponadto był również kilkakrotnie zatrzymywany na 24 godziny, a w jego miejscu zamieszkania kilkakrotnie były przeprowadzane rewizje.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej