Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Romuald Miksza

ur. w 1938 roku w m. Iwie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 401/2016
Biogram
W latach 1962 -1982 pracował jako funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej, od 1980 r. pełnił funkcję komendanta Posterunku MO w Lutowiskach. W marcu 1982 r. został zawieszony, a następnie w czerwcu 1982 r. wydalony dyscyplinarnie ze służby, powodem jego zwolnienia była odmowa prowadzenia działań przeciwko działaczom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w ramach przepisów stanu wojennego oraz odmowa współpracy w tej dziedzinie z wojskiem. Jednocześnie zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych na dwa lata. W 1986 r. został zatrudniony jako magazynier w Zakładach Rolno Przemysłowych „Iglopol” w m. Smolnik, gdzie był inicjatorem protestu na tle płacowym. W ramach represji Służba Bezpieczeństwa dwukrotnie doprowadziła do jego zwolnienia z pracy w tym zakładzie (po pierwszym zwolnieniu został przywrócony na stanowisko przez Sąd Pracy). Współpracował również z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. W 1987 r. podjął pracę jako kierownik restauracji w m. Marianowo, jednocześnie zaangażował się w działalność reaktywowanej Polskiej Partii Socjalistycznej, tworzył struktury tej partii w Stargardzie Szczecińskim, a następnie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Miejskiego PPS. W kwietniu 1989 r. jako delegat okręgu szczecińskiego uczestniczył w zjeździe PPS w Podkowie Leśnej, podczas którego został wybrany członkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej PPS. Równocześnie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni Samopomoc Chłopska w m. Święte. W trakcie kampanii wyborczej w 1989 r. był aktywnym działaczem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN