Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jaworski Andrzej

Andrzej Włodzimierz Jaworski

ur. w 1961 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
W latach 1982-1989 współpracował z działającym w Warszawie Wydawnictwem Społecznym KOS. Drukował i kolportował pisma wydawane w drugim obiegu, m.in.: „Tygodnik Wojenny”, „KOS”, „Tu Teraz”, „Zeszyty Edukacji Narodowej”. 
8 marca 1984 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału Śledczego WUSW w Radomiu w związku zarzutem z drukowania i kolportażu nielegalnego wydawnictwa „Wolny Robotnik”. W wyniku przeszukania w jego mieszkaniu odnaleziono urządzenia i materiały poligraficzne oraz liczne wydawnictwa nie posiadające debitu komunikacyjnego. Został tymczasowo aresztowany 10 marca 1984 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu. W dniu 26 lipca 1984 r. odzyskał wolność, gdyż prowadzone przeciwko niemu postępowanie umorzono na mocy przepisów ustawy o amnestii. 
W latach 1983-1987 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, a także wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Kilkakrotnie dokonywano również rewizji w jego mieszkaniu. 
W dniu 8 marca 1986 r., podczas zatrzymania, został brutalnie pobity przez funkcjonariuszy SB WUSW w Płocku. 
Od roku 1988 prowadził działalność w warszawskim oddziale Solidarności Walczącej, w ramach tej aktywności kolportował m.in. drugoobiegowe pismo „Alternatywa".

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN