Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Konkel Józef

Józef Konkel

ur. w 1938 roku w m. Sierakowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Józef Konkel (1938-2017) w 1974 r. został zwolniony z pracy w Zakładzie Przemysłu Terenowego w Rzeszowie za zorganizowanie strajku. Następnie pracował w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych (PIP) „Instal” w Rzeszowie. Od września 1980 r. należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” pełniąc w nim funkcje członka Komitetu Założycielskiego, a następnie wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PIP „Instal” oraz członka Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. W styczniu i lutym 1981 r. brał udział w strajku chłopskim w siedzibie rozwiązanej Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie, zakończonego podpisaniem porozumień rzeszowsko-ustrzyckich.
Po wprowadzeniu stanu wojennego został 14.12.1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, gdzie przebywał do zwolnienia w dniu 26.02.1982 r. W kwietniu 1982 r. wszedł w skład Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie oraz pełnił funkcję przewodniczącego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PIP „Instal”. W ramach działalności opozycyjnej do 1989 r. m.in. kolportował wydawnictwa bezdebitowe oraz zorganizował nielegalną drukarnię na terenie PIP „Instal”. Ze względu na prowadzoną działalność był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. 7.07.1987 r. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Rzeszowa ukarało go grzywną w wysokości 45 tys. zł za próbę wywołania nielegalnej manifestacji w dn. 7.06.1987 r. w Tarnowie w trakcie uroczystości związanych z pielgrzymką Jana Pawła II.
We wrześniu 1988 r. Józef Konkel zainicjował powstanie Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” na terenie PIP „Instal”. Znalazł się również wśród członków RKW NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, którzy w styczniu 1989 r. wznowili jawną działalność związkową oraz wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Rzeszowie.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-1990.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN