Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Maciąg Stefan
Stefan Grzegorz Maciąg
ur. w 1936 roku w m. Magdalenki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 482/2017

Biogram

Stefan Maciąg od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Meblarskiego im. Gwardii Ludowej w Radomsku, gdzie do grudnia 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego NSZZ „Solidarność” pracowników administracji. W stanie wojennym działał w nielegalnych strukturach radomszczańskiej „Solidarności”, kolportował prasę podziemną, uczestniczył w akcjach plakatowych i zbiórkach pieniędzy na pomoc dla internowanych. W 1982 r. odmówił podjęcia współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Publicznie krytykował sytuację społeczno- polityczną w kraju. W 1989 r. przystąpił do Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w ZPM im. Gwardii Ludowej w Radomsku. W latach 1987– 1989 podlegał inwigilacji ze strony SB.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN