Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kubasiewicz-Houee Ewa

Ewa Kubasiewicz-Houee

ur. w 1940 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016
Biogram
Ewa Kubasiewicz-Houèe, była zatrudniona na stanowisku kierownika Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, była wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej w WSM w Gdyni oraz członekiem Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 
Brała udział w strajkach w sierpniu 1980 r. i zaangażowała się w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” w WSM w Gdyni. Po wprowadzeniu stanu wojennego od 14.12.1981 r. do 16.12.1981 r. współkierowała strajkiem okupacyjnym w WSM w Gdyni. Była współautorką ulotki wzywającej społeczeństwo do oporu wobec rygorów stanu wojennego. Została zatrzymana w dniu 21.12.1981 r., a następnie w dniu 03.02.1982 r. skazana przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę dziesięciu lat pozbawienia wolności. Autorka listu otwartego z więzienia „Do moich przyjaciół”, w którym oświadczyła, by nikt nie prosił przewodniczącego Rady Państwa o łaskę dla niej, bo tej nie przyjmie. W dniu 25.04.1983 r. Sąd Najwyższy zmniejszył wyrok do 3 lat więzienia, w dniu 28.07.1983 r. została objęta amnestią. Od 1983 r. 
działała w strukturach "Solidarności Walczącej", została członkiem Komitetu Wykonawczego SW. Od 31.01.1988 r. przebywała na emigracji we Francji, była koordynatorką przedstawicielstw SW na Zachodzie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN