Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bogdan Antoni Siemionow

ur. w 1946 roku w m. Malbork
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2013
Biogram
Był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Maszynowego Leśnictwa „Pemal” w Malborku. Został zatrzymany 15 grudnia 1981 r., a następnie internowany. W okresie od 17 grudnia 1981 r. do 16 stycznia 1982 r. był przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie. Po zwolnieniu z internowania, od lutego 1982 r. do sierpnia 1985 r., był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z „prowadzeniem wrogiej działalności politycznej”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN