Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Klimaszewski Mariusz

Mariusz Jan Klimaszewski

ur. w 1961 roku w m. Kętrzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Mariusz Klimaszewski będąc studentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu działał w organizacji młodzieżowej o nazwie „Niepodległość” zajmującej się kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie Włocławka.
Dnia 31 stycznia 1982 r. został zatrzymany jako oskarżony o drukowanie i kolportowanie w okresie od 18 stycznia do 31 stycznia 1982 r. we Włocławku ulotek o treści antypaństwowej i tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 1 lutego 1982 r. Był przetrzymywany w Zakładzie Karnym we Włocławku.
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 20 marca 1982 r. został skazany na karę 3 lat i 6 miesięcy więzienia oraz pozbawienia praw publicznych na okres 3 lat. Osadzony w Zakładzie Karnym w Potulicach. Postanowieniem z dnia 16 grudnia 1982 r. Sąd POW w Bydgoszczy udzielił mu przerwy w karze pozbawienia wolności na okres 1 roku począwszy od dnia 21 grudnia 1982 r. Dnia 1 sierpnia 1983 r.  Sąd POW w Bydgoszczy darował Mariuszowi Klimaszewskiemu resztę orzeczonej wcześniej kary pozbawienia wolności oraz karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 3 lat na podstawie ustawy o amnestii.
Po wyjściu na wolność był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1985 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN