Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojtaszek Tadeusz

Tadeusz Wojtaszek

ur. w 1946 roku w m. Ostróda
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Tadeusz Wojtaszek był etatowym pracownikiem i działaczem Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarność" w Olsztynie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. W dniach 4 stycznia 1982 r. i 14 kwietnia 1982 r. SB dokonało przeszukania jego mieszkania, znajdując znaczną ilość literatury bezdebitowej. W dniu 14 kwietnia 1982 r. został zatrzymany i osadzony w areszcie Komisariatu MO w Działdowie, a dzień później skazany przez Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Urzędu Miasta i Gminy w Działdowie na karę 1 miesiąca aresztu za noszenie znaczków "Solidarności". W dniu 16 kwietnia 1982 r. wydano decyzję o jego internowaniu i umieszczeniu w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, lecz w tym czasie odbywał karę aresztu. Sąd Rejonowy w Mławie w dniu 18 kwietnia 1982 r. przychylił się do jego odwołania od orzeczenia kolegium i zwolnił z dalszego odbywania kary. Z powodu nie poinformowania przez sąd o tym fakcie KWMO w Ciechanowie nie został internowany, a po wyjściu z aresztu ukrywał się. Był poszukiwany listem gończym przez KWMO w Ciechanowie. Ponownie zatrzymany w dniu 30 czerwca 1982 r. przez funkcjonariuszy MO w Ostródzie i od dnia 1 lipca 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. W czasie pobytu w ośrodku zorganizował manifestację internowanych. Zwolniony z internowania w dniu 3 grudnia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej