Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Fuerst Marek

Marek Fuerst

ur. w 1966 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 376/2016
Biogram
Marek Fuerst był działaczem Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego założonego 1980 r. w Toruniu. Pracował jako instruktor drużyny toruńskiej „Czarnej Trzynastki” nawiązującej do tradycji przedwojennej Wileńskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, której celem było wychowanie młodzieży w duchu tradycyjnych ideałów harcerskich, rozpowszechnianiu niezakłamanej historii Polski i bliskiej współpracy z Kościołem.
Po rozwiązaniu  KIHAM w 1982 r. był zaangażowany w działalność funkcjonującego w ramach toruńskiego ZHP Kręgu Instruktorskiego „Czarnej Trzynastki”, zwanej „Czarnym Kręgiem”. Jednocześnie prowadził działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Zajmował się przywozem bezdebitowych wydawnictw z Trójmiasta i Krakowa i ich kolportażem na terenie miasta Torunia.
W związku z prowadzoną działalnością był poddawany represjom ze strony Służby Bezpieczeństwa takim jak przesłuchania, rewizje w miejscu zamieszkania, zastraszanie członków rodziny. Z powodu prowadzonej działalności w dniu 6 maja 1986 r. został odwołany z funkcji instruktora.

 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, "Czas ludzi niepokornych" Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń 2003