Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wojdal Janusz
Janusz Wojdal
ur. w 1956 roku w m. Lipiny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019

Biogram

Janusz Wojdal był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Harnama „Rena-Kord” w Łodzi. Publicznie manifestował przynależność i poparcie dla związku. Rozpowszechniał informacje o swoim udziale w wydarzeniach ulicznych 1 i 3.05.1982 r. oraz o przygotowaniach robotników do strajku zaplanowanego na 13.05.1982 r. Stało się to bezpośrednią przyczyną jego zatrzymania po przeprowadzeniu rewizji w mieszkaniu. W okresie 12.05.1982 r. – 28.06.1982 r. był internowany Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej