Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Radło Jacek

Jacek Paweł Radło

ur. w 1948 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
W latach 1982-88 zaangażowany w druk podziemnego pisma „Biuletyn Małopolski”, zajmując się utrzymaniem urządzeń poligraficznych, dostarczaniem oraz przechowywaniem papieru oraz innych materiałów drukarskich. W tym celu udostępniał swój dom. Zajmował się także kolportażem.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • „Encyklopedia "Solidarności". Opozycja w PRL 1976-89", t. 3 pod red. G. Waligóry, Warszawa-Katowice 2019