Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rutowicz Mieczysław

Mieczysław Maciej Rutowicz

ur. w 1957 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Mieczysław Rutowicz w latach 1976–1980 zajmował się kolportażem niezależnych pism takich jak: „Robotnik”, „Biuletyn Informacyjny” KOR, „Opinia”. Od października 1980 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Łódzkiego. W dniach 14–15.12.1981 r. uczestniczył w strajku na Wydziale Prawa i Administracji, a następnie włączył się w organizację nielegalnych struktur NZS na terenie uczelni. W stanie wojennym był autorem szeregu antykomunistycznych inicjatyw i wystąpień o charakterze politycznym. Organizował sieć kolportażu prasy podziemnej i książek wśród studentów, uczestniczył w druku ulotek, współpracował z wydawnictwami drugiego obiegu, redagował „Związkowca”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej