Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krystyna Osińska-Francuz

ur. w 1962 roku w m. Lubraniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 509/2016
Biogram
Krystyna Osińska-Francuz od września 1980 r. była współorganizatorką i uczestniczką Uczniowskiego Komitetu Odnowy Społecznej w Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku. Ponadto współpracowała z Solidarnością Nauczycieli oraz brała udział w rozprowadzaniu ulotek na terenie szkół. Zajmowała się również kolportowaniem prasy podziemnej na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
W latach 1986–1989 uczestniczyła w akcjach Ruchu „Wolność i Pokój”, m. in. w akcji przywrócenia Marka Krukowskiego na studia na Akademii Medycznej oraz uwolnienia Petra Pospichala, działacza czechosłowackiej opozycji. Pełniła funkcję łączniczki ze skazanymi za odmowę służby wojskowej, m.in. z Oskarem Kasperkiem.
Angażowała się w liczne akcje ulotkowe i marsze organizowane przez Ruch „Wolność i Pokój”. Była również współorganizatorką spotkań Ruchu „Wolność i Pokój” z działaczami opozycji, m.in. z Piotrem Ikonowiczem oraz przedstawicielami ruchów ekologicznych z zagranicy, udostępniając do tego celu swoje prywatne mieszkanie, a także organizując je w innych miejscach. Była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa oraz poddawana rewizjom.
W latach 1987–1989 uczestniczyła w happeningach organizowanych przez ruch Pomarańczowej Alternatywy, za co była wielokrotnie zatrzymywana.
W marcu 1989 r. założyła koło NSZZ „Solidarność” w Szkole Podstawowej nr 94 we Wrocławiu. Pełniła funkcję delegata na zjazdy wyborcze NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania we Wrocławiu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej