Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dolat  Marek

Marek Mieczysław Dolat

ur. w 1951 roku w m. Kutno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2024
Biogram
Marek Dolat był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Metalurgicznych Przemysłu Maszyn Rolniczych „Agromet” w Kutnie. Organizował akcje protestacyjne i kampanie informacyjne, podczas których propagował strajk jako formę nacisku wobec władzy i negował kierowniczą rolę PZPR. W styczniu 1981 r., będąc członkiem delegacji „Solidarności”, wyjechał do Kanady i USA na zaproszenie Związku Pracowników Przemysłu Samochodowego, Lotniczego i Maszyn Rolniczych. W czerwcu 1981 r. został przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej. Z jego inicjatywy 25 lipca 1981 r. w Kutnie odbył się pierwszy w Polsce marsz głodowy. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku oraz uczestnikiem obrad Prezydium Komisji Krajowej i przewodniczących regionów „Solidarności” 3 grudnia 1981 r. w Radomiu. 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie, gdzie przebywał do 31 maja 1982 r. W październiku 1983 r. wyemigrował z kraju. W latach 1981-1982 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności