Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Garapich Michał

Michał Paweł Garapich

ur. w 1955 roku w m. Oświęcim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018
Biogram
Student geografii i socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w działalność podziemnych struktur NZS, skupionych w Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS. Początkowo kolporter pism drugoobiegowych, a następnie zaangażowany w druk „Sygnału”, „Aktualności”, „Myśli Nieinternowanych”, „Biuletynu Informacyjnego Solidarności”.
W dniu 4 marca 1983 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich. Podczas pobytu sporządził flagę w barwach narodowych, którą udało mu się wywiesić w oknie celi w czasie pobytu papieża Jana Pawła II w Krakowie, manifestując w ten sposób fakt osadzenia więźniów politycznych w więzieniach podczas papieskiej pielgrzymki.  
Zwolniony w dniu 25 lipca 1983 r. po umorzeniu postępowania karnego na mocy przepisów amnestyjnych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN