Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mąka Alfred

Alfred Władysław Mąka

ur. w 1930 roku w m. Mierucin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Ks. Alfred Władysław Mąka, od 1981 r. proboszcz parafii farnej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim, do 1989 r. aktywnie wspierał NSZZ „Solidarność” na terenie miasta. Po 13.12.1981 r. został kapelanem internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim, m.in. odwiedzał ich podczas głodówki w marcu 1982 r. W latach 1981–1983 współorganizował przy parafii Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Wielokrotnie celebrował msze św. z okazji narodowych uroczystości patriotyczno-religijnych. Od 1982 r. do 1984 r. działał w Komitecie Odbudowy Pomnika Kardynała Mieczysława H. Ledóchowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, którego członkowie spotykali się w Domu Parafialnym przy kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika. W 1989 r. współorganizował zebrania ostrowskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, a podczas odprawianych nabożeństw nawoływał do głosowania na kandydatów KO w czerwcowych wyborach do Sejmu i Senatu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • G. Schlender, "NSZZ »Solidarność« Region Wielkopolska Południowa" [w] "NSZZ »Solidarność« 1980-1989", t. IV, "Polska Zachodnia", red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
    • G. Schlender, "NSZZ »Solidarność« w województwie kaliskim w latach 1980-1990", Kalisz 2006
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności