Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kozicki Piotr

Piotr Gustaw Kozicki

ur. w 1963 roku w m. Ustrzyki Dolne
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
Związany był z niezależnym ruchem wydawniczym w Lublinie. Utrzymywał kontakty ze środowiskiem niezależnego pisma „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”. Był kolporterem tego nielegalnego pisma, a także wielu innych wydawnictw drugiego obiegu. Przewoził literaturę bezdebitową m.in. z Warszawy i Gdańska, zorganizował w tym celu sieć dystrybucji i odbiorców, w tym odbiorców hurtowych. W czasie studiów na KUL mieszkał w mieszkaniu przy ul. Ochockiego w Lublinie, które stanowiło punkt kontaktowy i miejsce spotkań działaczy opozycyjnych z Lublina. W dniu 7 grudnia 1983 r. , po przeprowadzonym przeszukaniu, w wyniku którego w pokoju zajmowanym przez Piotra Kozickiego odnaleziono kartki z karykaturą generała Jaruzelskiego, został oskarżony o kolportaż wydawnictw bezdebitowych, zatrzymany na 48 godzin i osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. W 1986 r. wraz z bratem Zygmuntem, siostrą Jadwigą, jej mężem Mariuszem Szyszko i jego bratem Grzegorzem utworzył wydawnictwo Respublica. Respublica wydawała książki historyczne, publicystykę polityczną i literaturę piękną. W 1987 roku zaangażował się w działalność Oficyny im. Józefa Mackiewicza, która funkcjonowała równolegle z Respublicą, wydając prozę J. Mackiewicza. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • Lublin – drogi do wolności. Siła wolnego słowa t.3, Scriptores nr 39, Lublin 2011
  • Encyklopedia „Solidarności” – hasło: Wydawnictwo Respublica
  • Ewa Kuszyk-Peciak, Niezależny ruch wydawniczy w Lublinie w latach 1983–1989. Wybrane wydawnictwa książkowe, Lublin 2003
  • http:/teatrnn.pl/leksykon/artykuły/wydawnictwo-respublica-19861989