Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Duraj Zdzisław

Zdzisław Duraj

ur. w 1953 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Zdzisław Duraj prowadził działalność opozycyjną podczas wydarzeń grudniowo-styczniowych 1970/1971 roku oraz w latach 1980-1989. Był aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność’’ oraz kolporterem materiałów bezdebitowych.
W okresie grudnia 1970 i stycznia 1971 roku był działaczem strajkowym, następnie w 1980 roku został członkiem NSZZ ,,Solidarność”.
Po 13.12.1981 r. nie zaprzestał działalności opozycyjnej, zaangażował się w pracę na rzecz podziemnej ,,Solidarności”. Od 1982 roku współpracował z Tymczasową Komisją Zakładową Stoczni Szczecińskiej. Przeprowadzał akcje pomocowe oraz zbiórki na rzecz rodzin internowanych działaczy, kolportował książki, czasopisma oraz inne materiały bezdebitowe. Był organizatorem i uczestnikiem wielu akcji i demonstracji opozycji antykomunistycznej, m.in. strajku z 1 maja 1983 roku, podczas którego protestowano przeciwko delegalizacji ,,Solidarności’’.
W związku z działalnością opozycyjną pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa do 1989. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków