Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Anna Olpeter-Łenyk

ur. w 1965 roku w m. Czernikowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Anna Olpeter-Łenyk będąc studentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w listopadzie 1987 r. zaangażowała się w działalność nowo powstałych struktur Konfederacji Polski Niepodległej. Została szefem Organizacji Studenckiej KPN na Obszar Pomorski, odpowiedzialnym za sprawy finansowe organizacji i uczestniczyła we wszystkich przejawach jej działalności.
Współorganizowała wiece i manifestacje patriotyczne, odbywane po mszach św. w toruńskich kościołach, dla uczczenia narodowych rocznic. Rozklejała ulotki i plakaty KPN na budynkach UMK, rozdawała biało-czerwone opaski w rocznice Konstytucji 3 Maja. Współtworzyła pismo OS KPN „Zgrzyt” oraz zajmowała się kolportażem ulotek i prasy podziemnej KPN i NSZZ „Solidarność” na terenie całego kraju. Dnia 4 sierpnia 1988 r. wzięła udział w akcji rozrzucania ulotek z pociągu relacji Bydgoszcz-Kraków. Uczestniczyła w kampanii wyborczej KPN w Toruniu i Grudziądzu, popierając inwigilowanych przez Służbę Bezpieczeństwa kandydatów. W 1987 r. uczestniczyła w ogólnopolskich „Marszach Szlakiem Pierwszej Kadrowej”, zainicjowanych już w okresie międzywojennym i kontynuowanych przez środowiska opozycji niepodległościowej.
W latach 1988-1989 działała w reaktywowanym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów na UMK w Toruniu. W maju 1988 r. weszła w skład Komitetu Założycielskiego NZS.  Dnia 20 października 1988 r. została wybrana do Tymczasowego Zarządu Uczelnianego. Z ramienia NZS zbierała podpisy pod listem do strajkujących robotników Stoczni Gdańskiej, brała udział w tworzeniu plakatów i transparentów, redagowała i kolportowała materiały bezdebitowe (pismo „Immunitet”) oraz uczestniczyła w wiecach i happeningach studenckich, organizowanych pod hasłami żądania rejestracji i pełnej legalizacji NZS, poparcia pluralizmu związkowego i samorządności, zniesienia cenzury, obrony zatrzymywanych studentów UMK.
W maju 1989 r. wstąpiła do Komitetu Strajkowego NZS UMK i brała udział w 3-dniowym strajku przeciwko odmowie rejestracji NZS. W dniu 3 lipca 1989 r. została zatrzymana przez Służbę Bezpieczeństwa podczas podróży do Warszawy na manifestację organizowaną przez KPN w proteście przeciwko kandydaturze Wojciecha Jaruzelskiego na Prezydenta Polski.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
    • W. Polak „Najtrudniejsze egzaminy” Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980-1982), Toruń 2001
    • W.Polak Wielbiciele Panny "S". Ruch Wolność i Pokój w Toruniu, Toruń 2013