Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Owczarek Krzysztof
Krzysztof Jan Owczarek
ur. w 1953 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015

Biogram

Pracownik Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Podhale” w Nowym Targu. Jesienią 1980 r. współinicjator powołania struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek komitetu założycielskiego związku, a następnie członek prezydium Komisji Zakładowej „Solidarności” NZPS. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 14 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 26 kwietnia 1982 r. 
Zaangażowany w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych, w tym w przerzut na Słowację drogą przez Tatry. 
W 1989 r. czynny w Komitecie Obywatelskim w Zakopanem.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej