Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jankowski Wojciech

Wojciech Jankowski

ur. w 1948 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 3/2017
Biogram
Pan Wojciech Jankowski od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” na Politechnice Wrocławskiej, gdzie w dniach 14–15 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym. 
W latach 1982–1983 prowadził seminaria w ramach działalności samokształceniowej wrocławskich studentów. 
Był współzałożycielem, autorem tekstów i redaktorem podziemnego pisma NSZZ „S” regionu jeleniogórskiego „Odroczenie”. 
W latach 1982-1986 działał w strukturach podziemnych „S” na Politechnice Wrocławskiej, a do 1987 r. był współpracownikiem Solidarności Walczącej i redaktorem naczelnym pisma SW „Replika”. 
W 1987 r. związał się z Ruchem Polityki Realnej. W 1989 r. brał udział kampanii informacyjnej Komitetu Obywatelskiego „S”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej