Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Budaj Bogdan

Bogdan Budaj

ur. w 1955 roku w m. Gołdap
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Pan Bogdan Budaj był zatrudniony w Zakładach Mechanizacji Budownictwa „Zremb” w Tychach. Był członkiem NSZZ „Solidarność” od 1980 r. Pan Bogdan Budaj uczestniczył w strajku, przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, przeprowadzonym na ww. zakładzie w dniu 14 XII 1981r. Za powyższe został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej i kontynuował ją w ramach nielegalnej grupy osób – pracowników zakładu, którzy stworzyli nielegalny związek i przy zachowaniu zasad ścisłej konspiracji drukowali i kolportowali na terenie zakładu oraz miasta Tychy ulotki i czasopisma o treści antypaństwowej, m.in.: „Vacat”, „Tygodnik Mazowsze”, „PIK”, „Ku Wolnej Polsce”. 
W lipcu 1982 r. wziął udział w spektakularnej akcji rozrzucenia ulotek z dachu domu towarowego „Skarbek” w Katowicach. Jednocześnie Pan Bogdan Budaj uczestniczył w organizowaniu pomocy internowanym pracownikom „Zremb-u” i ich rodzinom, polegającą na zbiórce kartek żywnościowych oraz pieniędzy. 
Zagrożona odpowiedzialnością karną działalność Pana Bogdana Budaja trwała w okresie od grudnia 1981 r. do lipca 1983 r., kiedy to postępowanie karne przeciwko Bogdanowi Budajowi zostało umorzone na podstawie ustawy z 21 VII 1983 r. o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN