Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Władysław Kijanka
ur. w 1948 roku w m. Tarnobrzeg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 359/2015

Biogram

Stanisław Władysław Kijanka  pracował w Kopalniach i Zakładach Przetwórstwa Siarki  (KiZPS) „Siarkopol” w Tarnobrzegu. Na terenie zakładu pracy zakładał NSZZ „Solidarność”, pełniąc następnie funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach od 14.12.1981 r. do 24.06.1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Po zwolnieniu z internowania był wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB, a w jego mieszkaniu przeprowadzano rewizje. Został również powołany na przeszkolenie rezerwy w Jednostce Wojskowej 3466 w Czerwonym Borze, gdzie przebywał od 5.11.1982 r. do 3 .02.1983 r.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1985 oraz w 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN