Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Władysław Kijanka

ur. w 1948 roku w m. Tarnobrzeg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 359/2015
Biogram
Stanisław Władysław Kijanka  pracował w Kopalniach i Zakładach Przetwórstwa Siarki  (KiZPS) „Siarkopol” w Tarnobrzegu. Na terenie zakładu pracy zakładał NSZZ „Solidarność”, pełniąc następnie funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach od 14.12.1981 r. do 24.06.1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Po zwolnieniu z internowania był wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB, a w jego mieszkaniu przeprowadzano rewizje. Został również powołany na przeszkolenie rezerwy w Jednostce Wojskowej 3466 w Czerwonym Borze, gdzie przebywał od 5.11.1982 r. do 3 .02.1983 r.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1985 oraz w 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN