Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gajkowski Adam

Adam Marian Gajkowski

ur. w 1960 roku w m. Sopot
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018
Biogram
Adam Gajkowski był monterem na Wydziale Remontu Urządzeń Cieplno-Mechanicznych Zakładu Remontowego w Gdańsku. Należał do NSZZ "Solidarność". 
Podczas stanu wojennego w okresie od stycznia do marca 1982 r.  drukował, kolportował oraz rozlepiał ulotki i plakaty z hasłami antyreżimowym, m.in.: "Polska nie Chile", "Generale, Solidrność zwycięży", "Wrona orła nie pokona". 12 marca 1982 r. został zatrzymany a następnie osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni dnia 19 sierpnia 1982 r. skazał Adama Gajkowskiego na karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lat utraty praw publicznych. Dnia 7 września 1982 r. został osadzony w Zakładzie Karnym w Potulicach. Na mocy aktu łaski, o który wystąpiła załoga ZRE w Gdańsku, w dniu 24 maja 1983 r. został zwolniony z więzienia. W wyniku szykan, jakich doświadczał Pan Adam Gajkowski, w maju 1985 r. po uzyskaniu paszport bez prawa powrotu do Ojczyzyny, udał się na emigrację do Australii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej