Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Kamoda

ur. w 1954 roku w m. Stara Kuźnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 350/2020
Biogram
Stanisław Kamoda  prowadził działalność opozycyjną w latach 1984-1989.  Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie powiatu koneckiego, kolporterem ulotek i gazetek  na terenie Koneckich Zakładów Odlewniczych. Uczestniczył w Mszach Św. za Ojczyznę organizowanych przez Solidarność Konecką w Kolegiacie Św. Mikołaja w Końskich.  Był członkiem i działaczem Komitetu Obywatelskiego oraz jednym z inicjatorów odbudowy struktur związkowych NSZZ „Solidarność” w Koneckich Zakładach Odlewniczych  po 1988 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków