Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Polanowski Stanisław

Stanisław Kazimierz Polanowski

ur. w 1940 roku w m. Głogowiany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 337/2021
Biogram
Pan Stanisław Polanowski był aktywnym działaczem opozycyjnym w czasach PRL. Od sierpnia 1980 r. do 13 XII 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Taksówkowym w Katowicach. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego Pan Stanisław Polanowski nie podporządkował się obowiązującym przepisom prawnym i w okresie od 13 XII 1981 r. do 5 V 1982 r. kontynuował działalność w zdelegalizowanych strukturach związkowych. Zajmował się rozpowszechnianiem nielegalnych ulotek oaz organizowaniem pomocy dla internowanych działaczy opozycyjnych i ich rodzin. W związku z powyższym w dniu 6 V 1982 r. Komendant Wojewódzki MO w Katowicach wydał decyzję o internowaniu Pana Stanisława Polanowskiego. 
W dniach od 6 V 1982 r. do 12 V 1982 r. przebywał w Areszcie KWMO w Katowicach, następnie został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, skąd na mocy Decyzji nr 1143/82 z dnia 6 VII 1982 r. został zwolniony. 
Dodatkową formą represji zastosowaną wobec Pana Stanisława Polanowskiego była kontrola operacyjna, którą Służba Bezpieczeństwa PRL prowadziła w okresie od maja 1982 do września 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej