Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czuszel Stanisław

Stanisław Czuszel

ur. w 1950 roku w m. Pieśle
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Stanisław Czuszel był działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu. W latach 1983-1988 trzykrotnie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Pracowniczej ZWCh „Elana”.
W 1987 r. jako pełnomocnik Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników ZWCh „Elana” był jednym z inicjatorów wniosku o zarejestrowanie związku. W tym samym roku wszedł w skład Regionalnej Komisji Koordynacyjnej, której pierwszoplanowym celem było reaktywowanie NSZZ „Solidarność” w regionie toruńskim i walka o ochronę poziomu życia społeczeństwa.
Dnia 21.08.1988 r. wraz z innymi działaczami, został prewencyjnie zatrzymany na 48 godzin za udział w nielegalnym spotkaniu zorganizowanym w mieszkaniu prywatnym. Zwolniony po przeprowadzonej rozmowie profilaktyczno-ostrzegawczej. W okresie prowadzonej działalności opozycyjnej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN