Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bąk Zygmunt

Zygmunt Bąk

ur. w 1948 roku w m. Dąbie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej. W latach 1976-1980 r. kolportował niezależne wydawnictwa. W latach 1979-1985 r. był zatrudniony w Kombinacie Rolnym – Zakładzie Mechanizacji i Chemizacji w Radle, w którym organizował struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, a następnie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. Podczas wydarzeń bydgoskich, w marcu 1981 r., zainicjował akcję strajkową na terenie Świdwina. Od kwietnia 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Oddziału i członka Prezydium Tymczasowego Zarządu Regionu. W lipcu 1981 r. został wybrany w skład Zarządu Regionu „Pobrzeże” oraz na delegata I Krajowego Zjazdu „Solidarności”. Został internowany 22 grudnia 1981 r. Do 9 marca 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Po zwolnieniu nadal działał w podziemiu solidarnościowym. Był organizatorem kolportażu materiałów podziemnych oraz struktur tzw. trójek podziemnej „S” w regionie Świdwina. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 2, Warszawa 2012
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN