Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Dariusz Dłużniewski
ur. w 1962 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2018

Biogram

Był w latach 1986-1988 kurierem kraśnickiej „Solidarności”, przewoził prasę i wydawnictwa podziemnej „Solidarności”. Ponadto rozrzucał w Kraśniku ulotki. Uczestniczył także w drukowaniu biuletynu związkowego Solidarności i Solidarności Chłopskiej, gdyż drukarnia zlokalizowana była w jego domu rodzinnym. Z powodu tej działalności SB w Kraśniku gromadziła o nim informacje.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków