Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kirstein Roman
Roman Kirstein
ur. w 1943 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 501/2012

Biogram

Był wiceprzewodniczącym, a następnie przewodniczącym Zarządu Regionu Śląsk Opolski NSZZ „Solidarność”. Należał do Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. Był inicjatorem i organizatorem strajku w Opolskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Opolu. W okresie stanu wojennego przechowywał i rozprowadzał nielegalne wydawnictwa oraz ulotki. Brał udział w założeniu podziemnych pism „Solidarność Opolszczyzny” i „Solidarność Narodowa”. Był dwukrotnie internowany w okresach od 13 grudnia 1981 r. do 9 stycznia 1982 r. oraz od 13 lutego 1982 r. do 26 czerwca 1982 r. Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej wielokrotnie go przesłuchiwali oraz dokonywali częstych rewizji w jego mieszkaniu. Do 1989 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej