Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kirstein Roman

Roman Kirstein

ur. w 1943 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 501/2012
Biogram
Był wiceprzewodniczącym, a następnie przewodniczącym Zarządu Regionu Śląsk Opolski NSZZ „Solidarność”. Należał do Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. Był inicjatorem i organizatorem strajku w Opolskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Opolu. W okresie stanu wojennego przechowywał i rozprowadzał nielegalne wydawnictwa oraz ulotki. Brał udział w założeniu podziemnych pism „Solidarność Opolszczyzny” i „Solidarność Narodowa”. Był dwukrotnie internowany w okresach od 13 grudnia 1981 r. do 9 stycznia 1982 r. oraz od 13 lutego 1982 r. do 26 czerwca 1982 r. Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej wielokrotnie go przesłuchiwali oraz dokonywali częstych rewizji w jego mieszkaniu. Do 1989 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN