Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Ozan

ur. w 1954 roku w m. Majdów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Kazimierz Ozan, zatrudniony jako ustawiacz w Zakładach Metalowych „Predom-Mesko” w Skarżysku-Kamiennej, był inspiratorem i organizatorem przerwy w pracy w sierpniu 1980 r. Jako osoba zaangażowana w działalność antysocjalistyczną, Pan Kazimierz Ozan znalazł się na liście osób przewidzianych do powołania do służby wojskowej, sporządzonej przez KWMO w Kielcach w dn. 26.10.1982 r. Pan Kazimierz Ozan został w dn. 05.11.1982 r. powołany na trzymiesięczne ćwiczenia wojskowe do JW 2198 (28 Pułk Czołgów Średnich) w Czarnem. Rzekome ćwiczenia nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa lub podnoszeniem umiejętności wojskowych, a były środkiem w walce z opozycją i dotkliwą represją polityczną. Osoby powołane na ćwiczenia wojskowe były poddawane przesłuchaniom, rewizjom i innym szykanom, były też zmuszane do ciężkiej i często bezsensownej pracy. Poddawano ich ponadto (podobnie jak osadzonych  w ośrodkach internowania) indoktrynacji politycznej, prowadzonej przez wojskowy aparat polityczno-wychowawczy. W dn. 02.02.1983 r. Pan Kazimierz Ozan został zwolniony z dalszego odbywania ćwiczeń. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Grzegorz Majchrzak (red.), „Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.” (IPN, Warszawa 2016)