Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Marcola Emilian

Emilian Marcola

ur. w 1938 roku w m. Wolica Brzozowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
W latach 1980-1981 był działaczem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie woj. zamojskiego, zaangażowanym w tworzenie struktur związkowych w gminie Komarów. Po ich powstaniu został członkiem Zarządu Komitetu Gminnego NSZZ „Solidarność” RI w Komarowie. Brał aktywny udział w przejęciu pomieszczenia dla tego związku w budynku UG w Komarowie oraz w strajku okupacyjnym w pomieszczeniach WK ZSL w Zamościu. W okresie stanu wojennego i po jego zawieszeniu uczestniczył w kolportażu wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność” i innej literatury bezdebitowej zwłaszcza wśród b. działaczy „Solidarności” RI na terenie woj. zamojskiego. W dniu 13.12.1981 r. został internowany na podstawie decyzji nr 95/81 wydanej przez Komendanta KWMO w Zamościu za prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Osadzony w ZK w Krasnymstawie, od 9.01.1982 r. we Włodawie, następnie 29.03.2982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Lublinie. Internowanie uchylono, z uwagi na stan zdrowia, na podstawie decyzji nr 48/82 z 30.04.1982 r. Po zwolnieniu z internowania zaangażował się w tworzenie struktur podziemnych opozycji politycznej na terenie gm. Komarów. Był aktywnym członkiem nieformalnej grupy „Solidarność” RI i członkiem jej kierownictwa. Jako aktywny działacz NSZZ „S” RI utrzymujący kontakty z innymi działaczami z terenu województwa zamojskiego oraz uczestnik uroczystości i manifestacji patriotycznych, zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rolników był inwigilowany i objęty kontrolą operacyjną. W 1989 r. został członkiem, powołanego 5.04.1989 r., Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie w Zamościu. W składzie tego Komitetu reprezentował MKO NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Lubelskim.   
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej