Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czerni Krystyna

Krystyna Maria Czerni

ur. w 1957 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Będąc studentem studentką historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim zaangażowana w działalność Studenckiego Komitetu Solidarności. Organizatorka i uczestniczka odczytów. Kolporterka wydawnictw drugoobiegowych. Od jesieni 1981 r. związana Niezależnym Zrzeszeniem Studentów UJ. Zaangażowana w działalność dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego „Beczka” w Krakowie.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN