Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kamiński Henryk

Henryk Kamiński

ur. w 1952 roku w m. Lipianki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 280/2017
Biogram
Był aktywnym uczestnikiem wydarzeń Czerwca 1976 r. w Płocku. Za udział w strajku, z powodów politycznych, w okresach 25 czerwca 1976 – 4 sierpnia 1976 r. 8 grudnia 1979 – 30 stycznia 1980 r., 16 września 1980 – 6 października1980 r. został pozbawiony prawa wykonywania zawodu. 
W okresie sierpień 1984 – czerwiec 1989 r. był uczestnikiem akcji ulotkowych, plakatowych oraz demonstracji organizowanych przez NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w gminie Nowy Duninów.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów