Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szafran Zbigniew

Zbigniew Lech Szafran

ur. w 1948 roku w m. Kraczewice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Zbigniew Szafran był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Szczecińskich Zakładach Celulozowo-Papierniczych „Skolwin”. Przed wprowadzeniem stanu wojennego założył organizację o nazwie „Drużyny Strzeleckie”. W okresie od 13.12.1981 r. do 23.04.1982 r. wspólnie z członkami organizacji wykonywał i kolportował ulotki oraz sporządzał napisy solidarnościowe. Był wykonawcą matryc gumowych o treści: „Jesteśmy z narodem, naród jest z nami”. Ulotki z odbitym hasłem rozpowszechniane były w miejscach publicznych. 
Z powodu działalności opozycyjnej, jak i wydawniczo-kolportażowej, Zbigniew Szafran był objęty kontrolą operacyjną przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa. Był kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W konsekwencji Postanowieniem Prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie z dnia 26.04.1982 r., Zbigniew Szafran został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Szczecinie, w którym przebywał do dnia 18.10.1982 r. W dniu 25.10.1982 r. prokurator WPG skierował do Wojskowego Sądu Garnizonowego akt oskarżenia. Sąd Rejonowy w Szczecinie w dniu 5.08.1983 r. umorzył postępowanie w sprawie Zbigniewa Szafrana na mocy ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN